Online-Hukuk.Org

Ceza Hukuukunda Maddi Hataların Düzeltilmesi Usulü

Okunma: ay:354 toplam:2913

Maddi yanılgının ise Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararında da belirtildiği üzere herhangi bir zaman ve yöntemle sınırlı olmaksızın hatayı yapan merci tarafından düzeltilmesi olanaklıdır.

Etkin direnme suçundan sanık A. Turan’ın, 5237 sayılı T.Ceza Yasasının 265/2 maddesi uyarınca 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesince verilip kesinleşen 26.9.2005 günlü karar aleyhine Adalet Bakanlığının 24.9.2007 gün ve 48167 sayılı yasa yararına bozma isteğini içeren, Yargıtay C. Başsavcılığının, 8.10.2007 gün ve 203166 sayılı tebliğnamesiyle dava dosyası Daireye gönderilmekle incelendi.
Tebliğnamede “Tüm dosya kapsamına göre; sanık Atilla Turan hakkında nası ızrar suçundan dolayı iddianame ile kamu davası açıldığı, ancak diğer suçtan dolayı hakkında açılan davanın bulunmaması karşısında, sanığın görevli polis memurlarına aktif mukavemette bulunmak suçundan dolayı cezalandırılmayacağı gözetilmeksizin, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir. " denilmektedir.
Gereği görüşüldü;
Yasa yararına bozma isteğinin, Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 7.11.2006 tarih ve 227-228 sayılı kararı ışığı altında irdelenmesi hukuken isabetli sonuca ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. Anılan kararda “……Esasen olağan bir dikkat ve özenin gösterilmesi halinde gerçekleşmeyecek olan isim, yaş ve hesap hataları, yargı kararlarında “maddi yanılgı” veya “yazım hatası” diye isimlendirilen beşeri hatalardır. Yargılama araçlarının belirli biçimde takdir edilmelerinden kaynaklanan değerlendirme hataları ise hukuki yanılgılardır. Hukuki yanılgılar, ancak başka bir merci tarafından ve yasa yolu başvurusuyla açılan bir tali muhakeme ile giderilebilir. Yargı kararlarındaki maddi yanılgıların düzeltilmesi ise herhangi bir yöntem ve zamanla sınırlı değildir. Bu yanılgılar, bizzat bu hatayı yapan merci tarafından, kendiliğinden veya bir yasa yolu başvurusu üzerine verilen bir karardaki uyarı üzerine düzeltilebilir…..” biçiminde açıklamalara yer verilmiştir.
İncelenen dosyada, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık Vedat Turan hakkında yaralama, mala zarar verme ve etkin direnme eylemleri nedeniyle 765 sayılı T.Ceza Yasasının 456/4,457/1,61,516/1,522,258/1-2-3,36,40 sanık A... Turan hakkında ise sadece mala zarar verme suçundan ötürü 765 sayılı T.Ceza Yasasının 516/1,522 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları için kamu davası açıldığı mahkemece yapılan yargılama sonucu verilen kararın gerekçe kısmında sanığın eyleminin takibi şikayete bağlı TCK.516/ilk, 522 maddelerinde, yazılı mala zarar verme suçunu oluşturduğu kabul edilerek şikayet yokluğu nedeniyle kamu davasının TCK.99. madde gereğince düşürülmesine karar verildiği halde sanığın etkin direnme suçundan da cezalandırılmasına karar verildiği görülmektedir. Mahkemece gerekli dikkat ve özenin gösterilmemesinden kaynaklanan bu durumun maddi yanılgı olduğunda kuşku yoktur. Maddi yanılgının ise Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararında da belirtildiği üzere herhangi bir zaman ve yöntemle sınırlı olmaksızın hatayı yapan merci tarafından düzeltilmesi olanaklıdır. Bu çözümün yasa koyucu tarafından da benimsendiği 5320 sayılı Yasanın 8/1 maddesine 6.12.2006 tarih ve 5560 sayılı Yasayla eklenen son cümlesi hükmünden anlaşılmaktadır. Yasa koyucu bu düzenlemeyle yazıma ilişkin maddi hataların düzeltilmesi için olağanüstü yasa yolları kullanılarak yetkili kurulların emek ve zamanının boş yere harcanmasını önlemek istemiştir.
Yargıtay C.Başsavcılığının düzenlediği tebliğnamedeki düşünce yukarıda belirtilen nedenlerle yerinde görülmediğinden, Adalet Bakanlığının, yasa yararına bozma isteğinin REDDİNE, (4.CD’nin 16.1.2008 tarih ve 2007/11639-2008/717 sayılı kararı)

Hukukçu Mustafa Yıldız

Yorumlar

Bu yazıyı ilk olarak siz yorumlayın.

Arkadaşına gönder

Adınız :
Mail adresiniz :
Arkadaşınızı Adı :
Arkadaşınızın maili :
Eklemek İstediğiniz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

Yorumla

Adı, Soyadı :
Mail :
Yorumunuz :  

* Yukarıdaki alanların tümü doldurulmalıdır.

* Formu son bir kez kontrol ettiğiniz için Teşekkür ederiz.

* Yorumunuz kontrol edildikten sonra yayımlanacaktır.

Yapsan İnşaat Reklamı Yapsan İnşaat Reklamı
Bu sayfa 2.2359 saniyede oluşturuldu ve saniyede yüklendi